Civilica

گزارش تصویری

Tb W245 H165 Crop Int 609943dc856fdde1510a7212f0682bab
وزیر خارجه ایران در نامه به همتایان خود نوشت که «تک تک اعضای جامعه بین‌المللی موظفند تا در برابر قانون گریزی، روش های قلدرمآبانه و بی اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند.»
Ypa Group